Wat kunt u niet aanvragen.

U kunt geen aanvragen indienen voor de volgende zaken:

  • Reiskosten;
  • School: Schoolmelk, Schoolfoto’s, gymkleding en schoolboeken;
  • Betalingsachterstanden, deurwaarderskosten, incassokosten, etc.;
  • Sportkleding zonder lidmaatschap;