Voor wie? Wie kan aanspraak maken op stichting Leergeld?

Leergeld_Samen-fietsen

Stichting Leergeld Het Hoogeland richt zich met name op ouders/verzorgers van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

  • met een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm, dan wel, die door de Volks Krediet Bank  (VKB) of de Groningse Krediet Bank (GKB) van een week/leefgeld moeten rondkomen;
  • die in de gemeente Het Hogeland wonen;
  • die, hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen door middel van voorliggende voorzieningen.

Door Stichting Leergeld Het Hoogeland wordt maatwerk geleverd. Het toekennen van aanvragen bij één gezin geven geen recht op toekenning in andere gevallen.