Veelgestelde vragen

Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?
Dat bekijkt de medewerker die bij u langskomt. Als u een inkomen heeft op bijstands- niveau (tot maximaal 120%) komt u waarschijnlijk in aanmerking. Hoge schulden kunnen een andere reden zijn voor Leergeld om uw kind te helpen. De situatie wordt echt per gezin bekeken. Uw kind moet in ieder geval tussen de 4 en 18 jaar zijn.
Wat moet ik de medewerker van Leergeld laten zien als hij langskomt?
De medewerker moet nagaan of u echt het geld niet heeft om uw kind mee te laten doen. De medewerker zal u daarom vragen de financiële administratie te laten zien. Denk ook aan salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden. 
Krijg ik geld van Leergeld?
Nee, in principe niet. Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, instanties en school. De portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er toch betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de vereniging, instantie of school. 
Voetbal, schoolreisjes, dat is toch luxe?
Leergeld vindt van niet. Buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet van Leergeld. 
Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?
Leergeld snapt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Niet dat het gepest wordt omdat u bij Leergeld heeft aangeklopt. Uw kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw kind. Die fiets of computer komt van u en daar zit geen enkel kenmerk aan van Leergeld.