Sponsoren en donateurs

Om onze doelstellingen in het belang van de kinderen en jongeren te verwezenlijken is veel geld nodig. Daarom zijn wij op zoek naar sponsoren en of donateurs, die de Stichting Leergeld Het Hoogeland financieel of in natura willen ondersteunen.
U kunt met uw ideeën daarom altijd contact opnemen met het bestuurslid, die verantwoordelijk is voor de fondswerving, Harry Meinders, tel. 0595-442354 of 06-27043958. U kunt hem ook een e-mail zenden.

Een voorbeeld zou kunnen zijn, dat u in plaats van een cadeau ter gelegenheid van een afscheid, jubileum, verjaardag, etc. een bedrag te vragen en deze dan te schenken aan Stichting Leergeld Het Hoogeland.

De Stichting Leergeld Het Hoogeland is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer: 85.19.43.871.

Sponsor- en of donateurgelden kunt u overmaken op rekeningnummer: NL78 RABO 0337 7207 38 t.n.v. de penningmeester van Stichting Leergeld Het Hoogeland

Bijdragen hebben wij inmiddels ontvangen van:

Kiwanis Winsum

Het SKAN fonds

Gemeente Winsum

pglogo

Provincie Groningen

logo gemeente bedum

Gemeente Bedum

logo_gemeente_de-marne

Gemeente De Marne

Gemeente Eemsmond

Gemeente Eemsmond

Rabobank Noordenveld-West Groningen

Rabobank Noordenveld-West Groningen