Over Stichting Leergeld Het Hoogeland

De Stichting Leergeld Het Hoogeland heeft tot doel het ondersteunen van schoolgaande kinderen en jongeren, in principe in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen die rond moeten komen met een laag inkomen. Door deze kinderen en jongeren te steunen blijven ze bij school- of sportactiviteiten niet aan de kant staan.

Het leren van een teamgeest, het maken van sociale contacten, zich handhaven. In groepsverband, het leren winnen en verliezen zijn belangrijke succes factoren voor kinderen en jongeren. Als zij aan dit proces niet mee kunnen doen dan ontstaat er sociaal isolement. Als kinderen deze vaardigheden niet leren, maar worden uitgesloten, komen zij niet in aanraking met de basisvaardigheden, die belangrijk zijn in onze hedendaagse maatschappij. In dat geval zal diezelfde maatschappij later duur “leergeld” betalen. Stichting Leergeld Het Hoogeland wil daarom als laatste vangnet voor kinderen en jongeren fungeren, waarbij eerst wordt gekeken naar voorliggende voorzieningen.

Daarnaast heeft Stichting Leergeld Het Hoogeland een signalerende taak en zal problemen, die zich in de maatschappij in algemene zin voor doen, maar specifiek bij onze doelgroep rapporteren aan de daarvoor verantwoordelijke (overheids)instanties. Daarmee tracht Stichting Leergeld Het Hoogeland een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen en jongeren moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is.